Отримання відстрочки: питання та відповіді

Дата: 25.06.2024 11:33
Кількість переглядів: 17

Фото без опису

 

Згідно статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” певні категорії громадян мають право на відстрочку від призову на військову службу. Їх умовно можна розділити на декілька категорій:

⏹за станом здоров’я;

⏹за сімейним станом;

⏹догляд за особою з інвалідністю, хворою або недієздатною особою;

⏹Родичі загиблих або тих, що визнані, як пропали без вісті осіб, які брали участь у АТО/ООС та у відсічі повномасштабної агресії, а також родичі Героїв України, учасників Революції гідності;

⏹Заброньовані особи, наукові співробітники та здобувачі освіти.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. № 560 визначено повний перелік документів для кожної категорії осіб, які треба надати, щоб отримати відстрочку.

📄Які документи потрібно надати особам, які мають право на відстрочку через догляд за особою з інвалідністю, хворою або недієздатною особою.

👉 Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років:

для підтвердження інвалідності дитини — медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ;

або індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, видана лікарськоконсультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;

свідоцтво про народження дитини із зазначенням батьківства військовозобов’язаного;

або рішення виконавчого органу місцевої влади або рішення суду про встановлення опіки, піклування та свідоцтво про народження дитини;

для усиновителів — рішення суду про усиновлення та свідоцтво про народження дитини із зазначенням батьківства військовозобов’язаного;

Для прийомних батьків/ для батьків-вихователів:

свідоцтво про народження дитини;

Документ для підтвердження інвалідності дитини, як у попередньому пункті;

рішення виконавчого органу місцевої влади про влаштування дитини до прийомної сім’ї або договір про влаштування дітей на спільне проживання та виховання у прийомній сім’ї/ рішення місцевої влади про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу;

👉Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність:

довідка про захворювання дитини (форма первинної облікової документації № 080-3/о);

для підтвердження виховання дитини — довідка про отримання державної допомоги на дитину, видана структурним підрозділом з питань соціального захисту населення виконавчим органом місцевої влади;

Для підтвердження родинних стосунків з батьками (для рідних батьків) — свідоцтво про народження дитини із зазначенням батьківства військовозобов’язаного;

Для підтвердження повноважень опікуна, піклувальника/усиновителів/прийомних батьків/батьків-вихователів:

свідоцтво про народження дитини;

рішення виконавчого органу місцевої влади або рішення суду про встановлення опіки, піклування/рішення суду про усиновлення/рішення про влаштування дитини до прийомної сім’ї або договір про влаштування дітей на спільне проживання та виховання у прийомній сім’ї/рішення виконавчого органу місцевої влади про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або договір про організацію діяльності дитячого будинку;

👉Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи:

для підтвердження інвалідності дитини — довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, визначеною МОЗ;

або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;

або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги в яких зазначено групу та причину інвалідності;

або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу;

свідоцтво про народження дитини із зазначенням батьківства військовозобов’язаного;

👉Зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір’ю (батьком чи матір’ю дружини (чоловіка), якщо вона сама потребує постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я, померла (загинула), визнана зниклою безвісти або безвісно відсутньою, оголошена померлою, і батько чи мати дружини не має інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати за ними догляд), які за висновком медикосоціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду:

для особи, яка зайнята доглядом, — документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження дитини, або свідоцтво про народження особи, яка здійснює догляд, та свідоцтво про народження дружини (чоловіка);

документи, що підтверджують неможливість здійснення догляду іншим працездатним членом сім’ї, який зобов’язаний здійснювати догляд – висновок медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу іншого працездатного члена сім’ї в постійному догляді;

довідка про смерть такого члена сім’ї;

або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім;

або рішення суду про оголошення померлим;

або витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин), документи про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд;

або акт про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду) (додаток 😎, у якому зазначаються відомості про наявність (відсутність) інших працездатних членів сім’ї, які могли б здійснювати такий догляд;

для особи, яка потребує догляду, — довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ, або висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляді;

👉Особи, які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи та особи які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю ІІІ групи, встановленою внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів або за наявності у особи з інвалідністю ІІІ групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів:

свідоцтво про шлюб;

один із документів, що підтверджує інвалідність дружини (чоловіка):

довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МО;,

або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;

або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в яких зазначено групу та причину інвалідності;

або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

👉Особи, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі). У разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи може лише одна особа з числа військовозобов’язаних за вибором такої особи з інвалідністю:

для особи, яка зайнята доглядом, — документи, що підтверджують родинні зв’язки, та один із документів, що підтверджує неможливість інших осіб, які не є військовозобов’язаними та які зобов’язані за законом утримувати одного із своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи, здійснювати догляд за ними: інвалідність такої особи, її потребу у постійному догляді, перебування під арештом (крім домашнього арешту), відбування покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі, документи про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або акт про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду), в якому зазначаються відомості про відсутність інших осіб, які могли б здійснювати такий догляд; для особи;

Один із документів, що підтверджує інвалідність особи, яка потребує догляду:

довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ;

або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;

або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в яких зазначено групу та причину інвалідності;

або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу;

висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляді (для осіб з інвалідністю II групи);

👉Для членів сім’ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю I або ІІ групи, які зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного та за умови відсутності членів сім’ї першого ступеня споріднення або якщо члени сім’ї першого ступеня споріднення самі потребують постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я). У разі відсутності членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення норма цього підпункту поширюється на членів сім’ї третього ступеня споріднення особи з інвалідністю I або ІІ групи:

Тіж само документи, як і у попередньому пункті – документи, що підтверджують родинні зв’язки другого ступеня споріднення;

для особи, яка потребує догляду, — один із документів, що підтверджує інвалідність особи, яка потребує догляду (ті самі ж, що і у попередньому пункті).

🔎Слідкуйте за публікаціями ТЦК та СП, в яких ми розповімо, які документи для отримання відстрочки потрібні для кожної категорії громадян.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь